payment

Thank you for your interest !

 

ขั้นตอนการชําระเงิน

1.รออีเมล์คอนเฟิร์ม – หลังทําการ order ให้รออีเมล์ตอบกลับจาก ALBERTO เพื่อยืนยันสถานะของสินค้า

ก่อนที่จะทําการโอนเงิน ALBERTO จะแจ้งเลขบัญชีสําหรับโอนเงินชําระค่าสินค้าในอีเมล์ตอบกลับ พร้อมกับคอนเฟิร์มสินค้า

2.ชําระค่าสินค้า – หลังจากที่ลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันสถานะสินค้าแล้ว รบกวน โอนเงินชําระค่าสินค้าภายใน 3 วัน ถ้าลูกค้าไม่โอนเงินภายใน 3 วัน

ทาง ALBERTO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก order

3.แจ้งโอน หลังจากโอนเงินชําระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งใบSlip มายัง อีเมล์

(สามารถตอบกลับจากอีเมล์ที่ได้รับจาก ALBERTOได้ ถ้าลูกค้าไม่ สะดวกที่จะอีเมล์ Slip สามารถอีเมล์แจ้งธนาคารที่โอนเข้า ชื่อลูกค้า และเวลา

โอนโดยประมาณแทนได้ **สีของภาพอาจมีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กันการตั้งค่าสีและความสว่าง หน้าจอของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

** หมายเหตุ* สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนและคืน